{{ strInternetStatus }} ( Áp dụng )
{{ msgSuc }}
{{ msgErr }}
{{ groupName }} Cho phép theo thời gian {{ strQuota }} Đã dùng {{ dataApps.time }} ->Hạn chế

 Các ngày trong tuần
Chưa cấu hình - Tạo mới


 Nhóm website phổ biến
{{ tl.tlName }}
{{ item.name }} Thay đổi Chưa cấu hình
...
 Người dùng tự cấm/cho phép
{{ tl.tlWebOrIP}} {{tl.tlStatus}}
{{ item.domainOrIP }} {{ item.blockName }} Chưa cấu hình Thay đổi
...
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}