{{ strInternetStatus }} ( Áp dụng )
{{ msgSuc }}
{{ msgErr }}
{{ groupName }} Cho phép theo thời gian, dung lượng {{ strQuota }}


Mô tả:
- Cho phép thời gian ( giờ, phút) dùng tối đa theo các ngày trong tuần
- Cho phép dung lượng ( GB, MB) dùng tối đa theo các ngày trong tuần
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}